Informacje

Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej powstała w roku 2014, po serii przekształceń organizacyjnych na Wydziale Mechaniki Politechniki Wrocławskiej, najpierw jako katedra instytutowa (w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej), by po pół roku, po likwidacji instytutów na Wydziale Mechanicznym, przekształcić się w katedrę Wydziałową o symbolu W10/K10.

Katedra jest spadkobiercą tradycji naukowych instytutu, który istniał od roku 1968.


mgr inż. Katarzyna Żołyńska
kierownik administracyjny katedry
+48 71 320-27-65
dr inż. Justyna Krzak
z-ca kierownika katedry
+ 48 71 320 21 18
prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta
kierownik katedry
+48 71 320 27 66
dr inż. Mirosław Bocian
kierownik zespołu
+48 71 320-27-65
dr hab. inż. Wojciech Błażejewski
Kierownik zespołu
+48 71 320-27-65
dr inż. Daniel Lewandowski
kierownik zespołu
+48 71 320-27-65
dr Marek Jasiorski
kierownik zespołu
+48 71 320-27-65
prof. dr hab. inż. Jerzy Detyna
kierownik zespołu
+48 71 320-27-65
dr inż. Mariusz Hasiak
kierownik zespołu
+48 71 320-27-65
dr inż. Grażyna Ziętek
kierownik zespołu
+48 71 320-27-65